Zadržené DPH. Tři způsoby, jak se může firma bránit

Zadržené DPH. Tři způsoby, jak se může firma bránit
Měsíce čekání, nejasné úřední výzvy, obtížně splnitelné požadavky. Řada českých firem se už přesvědčila, že v případě zadržování tzv. vratek za nadměrné odpočty DPH „tahá“ za kratší konec provazu a ocitá se v ohrožení své finanční stability. Stačí, aby firma nakoupila více zboží a služeb, než prodá, a vykázala nadměrný odpočet DPH, který chce od finančního úřadu vrátit. Pokud má správce daně ohledně daňového přiznání a výše odpočtu pochybnosti, peníze se na účtu společnosti jen tak neobjeví. Finanční úřad místo toho zahájí tzv. postup pro odstranění pochybností (dále také „POP“ nebo „postup“). Zjistí-li úřad závažnější nedostatky, může POP přejít do klasické daňové kontroly.

Největším úskalím POP je bezesporu to, že je volně definován a zákon neurčuje lhůtu, v níž by finanční úřad musel rozhodnout, což vede k zadržování odpočtů DPH po neúměrně dlouhou dobu.  Plátci daně se mohou ze strany úřadů setkat i s nejasným odůvodněním nedostatků daňových přiznání či se zatěžováním nesmyslnými, až šikanózními požadavky.

Takové jednání je sice v rozporu se zásadami správy daní, současná právní úprava ale firmám nenabízí příliš účinné nástroje, jak se finančním úřadům bránit. Nicméně několik možností obrany existuje a daňové subjekty by se neměly zdráhat je využít a nechávat finanční správu počínat si zcela libovolně. Jinak se totiž praxe úřadů a právní rámec obecně jen těžko změní.

1) Nedůvodné průtahy

Nejvíce kritizovaným nedostatkem POP je zmíněná zdlouhavost celého procesu. Pokud shledáme POP neúměrně dlouhým, aniž by pro to měl finanční úřad důvod, můžeme se obrátit na nadřízený finanční úřad s podnětem proti postupu bez zbytečných průtahů, který je upraven daňovým řádem. Nejblíže nadřízený správce daně podnět prověří, a pokud je důvodný, přikáže nejpozději do 30 dnů po jeho obdržení správci daně, aby zjednal ...

 

Zpět na seznam

Hledáte radu nebo více informací

ACEMA Leasing

Zavoláme Vám

ACEMA Leasing

Zavolejte 234 635 234

Jsme vám k dispozici v časech:
Pondělí až čtvrtek od 8:30 do 17:00
Pátek od 8:00 do 16:30

Zobrazit další kontakty

ACEMA Leasing

Napište nám

Rádi odpovíme i na vaše e-mailové dotazy.

info@acema.cz